Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In onze huidige KVM-based setup wordt de diskruimte van je VPS toegekend op 1 virtuele disk drive, waarvan de grootte afhangt van het aantal blokken van 50 GB dat je afneemt (in de oude Xen-based setup was dat 1 virtuele disk drive per blok van 50 GB). Deze virtuele disk drive bevat meestal 2 partities, 100 MB op sda1 als boot, en de resterende ruimte op sd   georganiseerd met behulp van LVM, de Linux Logical Volume Manager (LVM op Wikipedia). Indien je een ander OS dan Linux draait op je VPS, kan deze indeling afwijken.

We concentreren ons in dit verhaal verder op het meest voorkomende geval van een Linux systeem dat gemigreerd is van soleus02 naar soleus03. Stel dat je VPS xyzium heet, dan heb je 1 disk /dev/sda, met op sda1 een (al dan niet rudimentaire) boot, en op sda2 een volume group XYZIUM. In deze volume group vind je tenminste 1 logical volume voor je root filesystem genaamd ROOT. Met de commando's fdisk, pvs, vgs en lvs kun je een en ander inspecteren:

LVM voorbeeld
root@xyzium:/home/user# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 51 GiB, 54760833024 bytes, 106954752 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd2bd8d6a

Device   Boot Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1 *   2048  209715  207668 101.4M 83 Linux
/dev/sda2    210944 106954751 106743808 50.9G 8e Linux LVM
root@xyzium:/home/user# pvs
 PV     VG    Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/sda2 XYZIUM  lvm2 a-- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# vgs
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize VFree 
 XYZIUM   1  6  0 wz--n- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# lvs
 LV   VG    Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 ROOT  XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 SWAP  XYZIUM  -wi-ao---- 1.50g                          
 VAR   XYZIUM  -wi-ao---- 6.00g                          
 WWW   XYZIUM  -wi-ao---- 15.00g
 ALTROOT XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 BACKUP XYZIUM  -wi-ao---- 20.00g   

Zoals je in bovenstaand voorbeeld ziet kun je extra volumes aanmaken naast de ROOT om de totale diskruimte van je VPS effectief te benutten. Ook is het mogelijk om al aanwezige logical volumes te resizen indien gewenst. Zie daarvoor de Linux manual pages voor LVM en resizefs. Omdat het vergroten van volumes gemakkelijker is dan het verkleinen, wordt je VPS normaliter met een klein ROOT volume geleverd. Je kunt die dan zelf eenvoudig als volgt vergroten (in dit voorbeeld met 4 GB):

LVM vergroten
sudo lvextend --size +4G --resize /dev/mapper/XYZIUM-ROOT

Indien je meerdere blokken van 50 GB afneemt, wordt je disk steeds met 50GB uitgebreid. Om deze ruimte ook daadwerkelijk tot je beschikking te krijgen in je VG XYZIUM, moet je ofwel:

 • Installeer eerst growpart:

  Installeer growpart
  sudo apt install cloud-guest-utils
  sudo apt install cloud-utils
  aurman -S growpart # https://aur.archlinux.org/packages/growpart # do not run aurman with sudo
  sudo dnf install growpart || sudo yum install growpart
 • De partitie die je physical volume bevat (sda2) vergroten met bijvoorbeeld growpart or parted (subcommando resizepart), en daarna een pvresize uitvoeren op de partitie:

  partitie vergroten en aan VG toevoegen
  sudo growpart /dev/sda 2 #the space between /dev/sda and 2 is not a typo
  sudo pvresize /dev/sda2
  
 • of een extra partitie aanmaken (bijvoorbeeld sda3), deze met pvcreate in een physical volume omzetten, en dat volume met vgextend als extra physical volume toevoegen aan je VG:

  extra partitie aanmaken en als PV aan VG toevoegen
  sudo cfdisk /dev/sda
  sudo pvcreate /dev/sda3
  sudo vgextend XYZIUM /dev/sda3
 • Let op: als de partitie die je physical volume bevat een logical partition binnen een extended partition is, bijvoorbeeld sda5 is een logical partition in de extended partition sda2, dan moet je growpart eerst op de extended partition loslaten, en vervolgens op de logical partition:

  vergroten van logical partition binnen extended partition
  sudo growpart /dev/sda 2	#the space between /dev/sda and 2 is not a typo
  sudo growpart /dev/sda 5	#the space between /dev/sda and 5 is not a typo
  sudo pvresize /dev/sda5