Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De status pagina is te vinden op: https://status.soleus.nu/

De source code is te vinden op: https://git.soleus.nu/mikebos/soleus-status-page


Voor onderhoud mededelingen:

sudo -u mikebos nano /home/mikebos/soleus-status-page/status_maintenance_text.txt

En na het onderhoud de file weer leeg halen

  • No labels