Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om te zorgen dat je VPS altijd over de juiste tijd beschikt raden we met klem aan om een mechanisme voor tijdsynchronisatie op je VPS te installeren. Mogelijkheden zijn onder andere ntpd, systemd-timesyncd of chronyd. Als NTP server kun je het beste ntp.soleus.nu gebruiken.

Waarom zou ik de NTP-server van Soleus gebruiken en niet de standaard "NTP Pool"-project servers?

Voor jouw VPS zal het zo 1-2-3 niets uitmaken, want het resultaat is hetzelfde; de tijd is synced. Je kunt het wel doen met oog op resources besparing. Soleus is een hostingvereniging met zo'n 80 VPS-en, die (bijna) allemaal periodiek een NTP-update doen. Door er voor te kiezen om dit lokaal te doen, bespaar je bandbreedte en verwerkingscapaciteit bij Soleus, ColoClue én NTP Pool! Maar uiteraard staat het je vrij om zelf een andere NTP-server te gebruiken.

Centos/Enterprise Linux 8 en Stream (en derivaten)

Installeer "chronyd" via de packagemanager;

sudo dnf install -y chrony

Wijzig de standaard config met je favoriete editor;

sudo vim /etc/chrony.conf

en vervang de regel beginnend met "pool" met "server ntp.soleus.nu"

Dit kun je ook met een oneliner doen, door gebruik te maken van "sed" (Stream EDitor);

sudo sed -i 's/pool.*/server ntp.soleus.nu/' /etc/chrony.conf

Zorg dat "chronyd" als service automatisch start tijdens het starten van je VPS;

sudo systemctl enable --now chronyd

Controleer of "chronyd" werkt;

[tim@photon ~]$ chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address     Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? soleus03.soleus.nu      2  6   3  34  -73.9s[ -73.9s] +/- 1978us

[tim@photon ~]$ chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address     Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* soleus03.soleus.nu      2  8  377  158  +12us[ -73.9s] +/- 4271us

Je ziet dat de eerste keer mijn VPS een slordige 74 seconden (!!) achterliep. Na enige tijd is dit door "chronyd" netjes gesynchroniseerd naar een minuscule 12 microseconden!

 • No labels