Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Uitleg over vergroten van logical partition binnen een extende partition

...

 • Installeer eerst growpart:

  Code Block
  languagebash
  titleInstalleer growpart
  sudo apt install cloud-guest-utils
  sudo apt install cloud-utils
  aurman -S growpart # https://aur.archlinux.org/packages/growpart # do not run aurman with sudo
  sudo dnf install growpart || sudo yum install growpart


 • De partitie die je physical volume bevat (sda2) vergroten met bijvoorbeeld growpart or parted (subcommando resizepart), en daarna een pvresize uitvoeren op de partitie:

  Code Block
  languagebash
  titlepartitie vergroten en aan VG toevoegen
  sudo growpart /dev/sda 2 #the space between /dev/sda and 2 is not a typo
  sudo pvresize /dev/sda2
  


 • of een extra partitie aanmaken (bijvoorbeeld sda3), deze met pvcreate in een physical volume omzetten, en dat volume met vgextend als extra physical volume toevoegen aan je VG:

  Code Block
  languagebash
  titleextra partitie aanmaken en als PV aan VG toevoegen
  sudo cfdisk /dev/sda
  sudo pvcreate /dev/sda3
  sudo vgextend XYZIUM /dev/sda3


 • Let op: als de partitie die je physical volume bevat een logical partition binnen een extended partition is, bijvoorbeeld sda5 is een logical partition in de extended partition sda2, dan moet je growpart eerst op de extended partition loslaten, en vervolgens op de logical partition:

  Code Block
  languagebash
  titlevergroten van logical partition binnen extended partition
  sudo growpart /dev/sda 2	#the space between /dev/sda and 2 is not a typo
  sudo growpart /dev/sda 5	#the space between /dev/sda and 5 is not a typo
  sudo pvresize /dev/sda5