Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(Voorlopig alleen een korte tekst – dit tzt svp uitbreiden)

Om te zorgen dat je VPS altijd over de juiste tijd beschikt raden we met klem aan om een mechanisme voor tijdsynchronisatie op je VPS te installeren. Mogelijkheden zijn onder andere ntpd, systemd-timesyncd of chronyd. Als NTP server kun je het beste ntp.soleus.nu gebruiken.

...